Counter Stick
ทุกอย่าง ต้องเดินหน้า สู้ๆครับ! Chon

การแชทเมื่อตอนเที่ยง

Go down

การแชทเมื่อตอนเที่ยง

ตั้งหัวข้อ by tamagotchi2012 on Sun Dec 16, 2012 10:42 am

นี่คือข้อความที่ผมได้บันทึกไว้
ก่อนผมมา:

[11:22:15 16/12/12] ZEN : ฮ..เฮ้ย!!
[11:22:37 16/12/12] * ZEN หันไปทางมาบิระ
[11:22:44 16/12/12] mabira : !?
[11:23:13 16/12/12] mabira : อะ...อะไร
[11:23:19 16/12/12] ZEN : ข..ของผม..
[11:23:26 16/12/12] * ZEN ช็อคจัด
[11:23:27 16/12/12] mabira : ไมงะ
[11:23:27 16/12/12] cherrynataya : .....
[11:23:44 16/12/12] mabira : ซื้อใหม่ก็ได้ =3=
[11:23:51 16/12/12] cherrynataya : กำแล้วไงเซนเอ๋ย
[11:24:27 16/12/12] cherrynataya : ดีเต้ย
[11:24:46 16/12/12] * cherrynataya เช็กดาบต่อ
[11:24:51 16/12/12] * mabira จิ่มเซน
[11:25:01 16/12/12] mabira : ช๊อคขนาดนั้นเลยเหรอ
[11:25:05 16/12/12] * ZEN คร่อมมาบิระ
[11:25:32 16/12/12] mabira : !?
[11:25:40 16/12/12] mabira : ทะ..ทำบ้าไรฟะ
[11:25:46 16/12/12] * mabira ดันเซนออก
[11:26:09 16/12/12] * ZEN คร่อมอยุ่งั้นแหละ
[11:26:17 16/12/12] KinJi : [ในใจมาบิร่ะ:รีบๆถอดเซ่!]
[11:26:37 16/12/12] mabira : -*-
[11:27:06 16/12/12] mabira : ออกไปนะ
[11:27:23 16/12/12] cherrynataya : กำแล้วไง
[11:27:40 16/12/12] KinJi : //พิงกำแพงมองทั้งสอง
[11:27:46 16/12/12] KinJi : //ตั้งกล้อง
[11:28:16 16/12/12] * ZEN นิงกล้องทิ้ง
[11:28:37 16/12/12] KinJi : //ดูเฉยๆกะได้
[11:28:50 16/12/12] * cherrynataya นั่งมอง
[11:29:14 16/12/12] mabira : = =
[11:29:40 16/12/12] mabira : ช่วยกันหน่อยสิ!!
[11:30:11 16/12/12] * cherrynataya ดึง mabira ออกมา
[11:30:35 16/12/12] mabira : ขอบคุณมัก
[11:30:57 16/12/12] * cherrynataya นั่งเช็กดาบต่อ
[11:31:01 16/12/12] cherrynataya : อืม
[11:31:04 16/12/12] mabira : นึกว่าจะไม่ช่วยกันซะละ
[11:31:31 16/12/12] KinJi : โธ่..
[11:31:50 16/12/12] ZEN : ...
[11:31:59 16/12/12] * ZEN นั่งช็อค...
[11:32:01 16/12/12] cherrynataya : .....
[11:32:16 16/12/12] * cherrynataya เดินไปดูเซน
[11:32:24 16/12/12] cherrynataya : ไมช็อคงั้นน่ะ
[11:32:26 16/12/12] mabira : ยังช๊อคไม่หายอีกเรอะ
[11:32:36 16/12/12] mabira : แค่หนังสือโป๊เล่มเดียวเอง
[11:33:26 16/12/12] KinJi : //ยื่นหนังสือเกย์ที่เซนโปรดปรานให้
[11:33:37 16/12/12] KinJi : หวังว่าจะใช้แทนได้นะ
[11:33:42 16/12/12] KinJi : //ยิ้มร่า
[11:33:58 16/12/12] mabira : =[]="
[11:34:04 16/12/12] * ZEN ยิงทิ้ง
[11:34:06 16/12/12] ZEN : .....
[11:34:36 16/12/12] mabira : หายช๊อคได้แล้ว
[11:34:37 16/12/12] cherrynataya : ......
[11:35:46 16/12/12] * ZEN ฉีกหนังสือเกย์ทิ้งไม่เหลือซาก
[11:36:23 16/12/12] mabira : = =
[11:36:38 16/12/12] * mabira จิ่มเซน
[11:36:41 16/12/12] mabira : หายช๊อคยัง
[11:37:10 16/12/12] ZEN : หายแล้วน่า...
[11:37:11 16/12/12] * cherrynataya นั่งมอง
[11:37:21 16/12/12] * ZEN เดินเข้าชั้นใต้ดิน
[11:37:35 16/12/12] * mabira เดินตามเซน
[11:38:35 16/12/12] * ZEN ปิดประตูแล้วล็อคก่อนมาบิระเข้า
[11:38:39 16/12/12] ZEN : รอแปปนึง..
[11:38:42 16/12/12] mabira : ง๊ะ
[11:39:04 16/12/12] * cherrynataya ตามทั้ง 2 ไป
[11:39:13 16/12/12] * ZEN กดอะไรนิดๆหน่อยๆ..
[11:39:16 16/12/12] KinJi : ...
[11:39:21 16/12/12] * mabira นั่งรอ
[11:39:31 16/12/12] ZEN : อ่างน้ำยักษ์~~
[11:39:42 16/12/12] * cherrynataya นั่งข้างๆ mabira
[11:39:46 16/12/12] mabira : =[]="
[11:39:51 16/12/12] ZEN : ไม่สิ
[11:39:53 16/12/12] ZEN : ออนเซ็น
[11:39:59 16/12/12] * ZEN เปิดประตู
[11:40:01 16/12/12] ZEN : เชิญครับ~~
[11:40:03 16/12/12] cherrynataya : แจ๋วเลย
[11:40:21 16/12/12] mabira : ออนเซ็น!!
[11:40:26 16/12/12] ZEN : มันมีบ่อเดียว =_="
[11:40:33 16/12/12] * ZEN เข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
[11:40:48 16/12/12] * cherrynataya เดินเข้าห้องเปลี่ยนชุด
[11:40:57 16/12/12] * mabira แก้ผ้าแล้วกระโดดบ่อ
[11:41:12 16/12/12] * cherrynataya ถอดเสื้อผ้าออก
[11:41:21 16/12/12] * cherrynataya โดดตาม mabira ไป
[11:41:36 16/12/12] mabira : สบายสุดยอด!!~
[11:41:45 16/12/12] * ZEN ลงบ่อ
[11:41:48 16/12/12] ZEN : ....
[11:41:55 16/12/12] KinJi : //ยืนมองคนเล่นออนเซน
[11:42:13 16/12/12] ZEN : คินจิมาด้วยมั้ย~~
[11:42:49 16/12/12] mabira : เทไวน์ลงบ่อดีไหม =w=
[11:43:06 16/12/12] KinJi : จะดีหรอ..
[11:43:09 16/12/12] ZEN : ไม่ต้องเลย =_="
[11:43:15 16/12/12] cherrynataya : สบายสุดๆเลยเฟ้ยเห้ย
[11:43:17 16/12/12] KinJi : //แก้ผ้าลงบ่อ -//-
[11:43:17 16/12/12] ZEN : มาสิ
[11:43:37 16/12/12] KinJi : //นั่งข้างๆเทนสึ
[11:43:43 16/12/12] * cherrynataya นอนแช่สบายใจ
[11:43:49 16/12/12] * mabira เล่นน้ำ
[11:44:41 16/12/12] cherrynataya : ดีครับ notAboy
[11:44:42 16/12/12] notAboy : - -
[11:44:44 16/12/12] * ZEN เอาน้ำสาดมาบิระเล่น
[11:44:46 16/12/12] notAboy : ว๊อททท
[11:44:57 16/12/12] * mabira สาดกลับ
[11:44:58 16/12/12] notAboy : พวกสูทำอะไรกัน
[11:45:06 16/12/12] mabira : เล่นน้ำ!! =w=
[11:45:28 16/12/12] cherrynataya : แช่ออนเซ้นกันอยู่น่ะ
[11:45:36 16/12/12] KinJi : ดีขรั่บ
[11:45:40 16/12/12] KinJi : //เงิบ
[11:46:09 16/12/12] notAboy : //เขย่าหมามุ่ยใส่น้ำ
[11:46:11 16/12/12] notAboy : เย้
[11:46:30 16/12/12] cherrynataya : ......
[11:47:06 16/12/12] ZEN : -*-
[11:47:19 16/12/12] * ZEN เอาน้ำออกให้หมด
[11:47:20 16/12/12] mabira : ......
[11:47:28 16/12/12] mabira : ง๊ะ
[11:47:30 16/12/12] * ZEN กดน้ำเข้ามาใหม่
[11:47:32 16/12/12] mabira : กำลังสบาย =3=
[11:47:40 16/12/12] KinJi : //คลานออกจากบ่อ //ทำหน้าจูออน
[11:47:49 16/12/12] notAboy : เงิบ
[11:47:57 16/12/12] notAboy : //ถ่ายคินจิ
[11:48:02 16/12/12] notAboy : คินจิแก้ผ้า
[11:48:03 16/12/12] notAboy : เย้
[11:48:25 16/12/12] * cherrynataya นั่งอยู่ข้างบ่อนุงผ้าอยู่
[11:48:41 16/12/12] KinJi : หะ! //วิ่งหาชุดใส่
[11:48:47 16/12/12] ZEN : น่าๆ
[11:48:53 16/12/12] ZEN : มีน้ำใหม่มาแล้ว =w=
[11:48:57 16/12/12] * ZEN แช่ต่อ
[11:48:58 16/12/12] mabira : อะไรกันหว่า
[11:49:03 16/12/12] * mabira แช่ต่อ
[11:49:36 16/12/12] * cherrynataya แช่ต่อ
[11:49:51 16/12/12] cherrynataya : เมจไม่มาแช่ด้วยกันหรอ
[11:50:11 16/12/12] * mabira เทไวน์ลงบ่อ
[11:50:13 16/12/12] mabira : >w<
[11:50:23 16/12/12] * ZEN เอาไวน์ออก
[11:50:26 16/12/12] ZEN : ไม่ต้อง!
[11:50:31 16/12/12] mabira : ง๊ะ!!
[11:50:52 16/12/12] mabira : ไรว๊า!
[11:51:35 16/12/12] KinJi : //ยิ้มหน้าตาย
[11:51:35 16/12/12] notAboy :
[11:51:41 16/12/12] * cherrynataya นั่งแช่สบายใจ
[11:52:21 16/12/12] Kiae MEME : ...
[11:52:25 16/12/12] ZEN : ...
[11:52:41 16/12/12] Kiae MEME : ...
[11:52:41 16/12/12] * mabira สาดน้ำใส่เซน
[11:52:55 16/12/12] Kiae MEME :
[11:52:58 16/12/12] KinJi : http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A13071112/A13071112.html
[11:53:01 16/12/12] KinJi : เงิบอ
[11:53:02 16/12/12] notAboy : i can't pim thai
[11:53:10 16/12/12] KinJi : ดีน่อไปร์
[11:53:13 16/12/12] notAboy : wtf
[11:53:20 16/12/12] cherrynataya : ดีครับ Kiae MEME
[11:53:41 16/12/12] Kiae MEME : งืมๆ
[11:54:00 16/12/12] notAboy : why ... nooooooooo
[11:54:27 16/12/12] notAboy : D ja kiae meme
[11:54:35 16/12/12] Kiae MEME : ดีค่ะ
[11:54:48 16/12/12] * mabira เดินเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
[11:54:57 16/12/12] mabira : แง่มๆ
[11:55:02 16/12/12] * Kiae MEME ชงกาแฟ
[11:55:09 16/12/12] ZEN : ....
[11:55:21 16/12/12] * mabira เทไวน์ใส่บ่อ(อีกและ)
[11:55:24 16/12/12] mabira : =w=
[11:55:41 16/12/12] * Kiae MEME ด้วยความมึนจึงใส่น้ำยาล้างจานแทนน้ำร้อน
[11:56:04 16/12/12] Kiae MEME : ห๊าววววววว
[11:56:05 16/12/12] ZEN : .....
[11:56:12 16/12/12] ZEN : ช่างแม่ง...
[11:56:20 16/12/12] ZEN : ไวน์ก็ไวน์วะ..
[11:56:24 16/12/12] mabira : เย้
[11:56:26 16/12/12] * ZEN ดึงมาบิระลงบ่อ
[11:56:30 16/12/12] Kiae MEME : ไปปียเขามาสงสัยเป็นไข้มาราเลียมั้งนิ
[11:56:31 16/12/12] mabira : เซนไม่เอาไวน์ออกด้วย
[11:56:37 16/12/12] Kiae MEME : ***ปีน
[11:56:50 16/12/12] * cherrynataya ลุกจากบ่อไปใส่เสื้อผ้าแล้วเดินไปหา Kiae MEME
[11:57:08 16/12/12] cherrynataya : ทำไรอยู่หรอครับ Kiae MEME
[11:57:21 16/12/12] * mabira ลากเซนขึ้นมาจากบ่อ
[11:57:26 16/12/12] Kiae MEME : เอาซํกแก้วมะ
[11:57:53 16/12/12] * Kiae MEME เอากาแฟผสมน้ำยาล้างจานให้เชอรี่
[11:58:02 16/12/12] Kiae MEME : *-*
[11:58:27 16/12/12] * Kiae MEME กลับไปนอนต่อ
[11:58:40 16/12/12] TeyZaa : -*-
[11:58:48 16/12/12] ZEN : ...
[11:58:51 16/12/12] ZEN : หือ...
[11:58:55 16/12/12] * cherrynataya ลองซดดู
[11:59:00 16/12/12] * ZEN หยิบเสื้อเชิ๊ตมาใส่
[11:59:01 16/12/12] Kiae MEME :
[11:59:05 16/12/12] * cherrynataya พรวด
[11:59:17 16/12/12] Kiae MEME : แง่มๆ
[11:59:20 16/12/12] mabira : แช่น้ำมาเดียวหนังก็เหี่ยวหมดหรอก
[11:59:29 16/12/12] cherrynataya : กาแฟไรเนี่ย
[11:59:29 16/12/12] Kiae MEME : วาดIBแปป
[11:59:58 16/12/12] * ZEN ลูบหัวมาบิระ
[12:00:10 16/12/12] Kiae MEME : กาแฟประหลาด
[12:00:16 16/12/12] mabira : งื้อ~ >w<
[12:00:21 16/12/12] * mabira เคลิ้ม
[12:00:57 16/12/12] * cherrynataya เทลงอ่างล้างจาน
[12:01:12 16/12/12] * ZEN งับหูมาบิระเบาๆ...
[12:01:47 16/12/12] mabira : !?
[12:01:56 16/12/12] Kiae MEME : ...
[12:02:13 16/12/12] * cherrynataya กินน้ำล้างปาก
[12:02:40 16/12/12] mabira : มางับหูทำไมละเนี้ย = =
[12:03:58 16/12/12] mabira : อย่างับหูสิมันจั๊กจี้นะ = =
[12:05:16 16/12/12] cherrynataya : .....
[12:05:30 16/12/12] Kiae MEME : ...
[12:05:31 16/12/12] * ZEN ไซร้คอแทน
[12:05:54 16/12/12] * cherrynataya นั่งเช็กอาวุธต่อ
[12:05:55 16/12/12] mabira : อื๊ออ!~
[12:06:27 16/12/12] TeyZaa : .
[12:06:41 16/12/12] * mabira ดันเซนออก
[12:07:02 16/12/12] * TeyZaa นั่งเล่น Killing Floor
[12:08:51 16/12/12] * ZEN ถอยออก
[12:09:46 16/12/12] mabira : ยะ...อยู่ดีๆก็มาไซร้คอ = =
[12:10:37 16/12/12] Kiae MEME : ...
[12:11:36 16/12/12] ZEN : 55
[12:11:38 16/12/12] ZEN : ล้อเล่นน่า
[12:11:47 16/12/12] mabira : ตกใจหมด
[12:12:20 16/12/12] cherrynataya : .....
[12:13:01 16/12/12] * mabira งับหัวเซนแม่ม!!
หลังผมมา:

[12:13:39 16/12/12] cherrynataya : ดีครับ tamagotchi2012
[12:13:58 16/12/12] tamagotchi2012 : สัวสดีครับ
[12:14:24 16/12/12] * ZEN โดนงับหัว
[12:14:26 16/12/12] ZEN : อ่า..
[12:14:29 16/12/12] mabira : แง่งง!!
[12:14:30 16/12/12] ZEN : สมาชิกเก่าแหน่...
[12:14:39 16/12/12] cherrynataya : ตีกันเข้าไป
[12:14:54 16/12/12] tamagotchi2012 : คุยอะไรกันอยู่เนี่ย - -
[12:15:15 16/12/12] KinJi : ***กันอยู่
[12:16:29 16/12/12] cherrynataya : กำ
[12:16:55 16/12/12] * mabira แทะหัวเซนเล่น
[12:17:26 16/12/12] * cherrynataya เช็กดาบต่อ
[12:17:39 16/12/12] TeyZaa : .
[12:17:43 16/12/12] tamagotchi2012 : ( ͡° ͜ʖ ͡°)
[12:17:53 16/12/12] mabira : =[]='
[12:18:24 16/12/12] TeyZaa : กำวิลสันมาไง
[12:18:45 16/12/12] Kiae MEME : ...
[12:18:52 16/12/12] Kiae MEME : *-*
[12:19:00 16/12/12] TeyZaa : -*-
[12:19:50 16/12/12] tamagotchi2012 : ไม่รู้จะพิมพ์ไร เลยพามันมาด้วย - -
[12:20:23 16/12/12] Kiae MEME : ทำไรดีหว่า
[12:20:51 16/12/12] ZEN : ..
[12:20:58 16/12/12] * Kiae MEME กินข้าวกับไข่ดาว
[12:21:28 16/12/12] mabira : -w-
[12:21:28 16/12/12] Kiae MEME :
[12:22:53 16/12/12] * ZEN ยิงวิลสันทิ้ง
[12:22:54 16/12/12] tamagotchi2012 : ทำไมเรากลับมาปุ๊บ รู้สึกว่าเว็บโคตรเงียบเหงามากเลยง่ะ
[12:23:10 16/12/12] Kiae MEME : ไม่รู้สิ
[12:23:18 16/12/12] mabira : เซนโหด! =[]="
[12:23:35 16/12/12] * Kiae MEME ชงชาไว้6แก้ว
[12:23:49 16/12/12] Kiae MEME : ใครต้องการน้ำชามั่ง
[12:23:58 16/12/12] Kiae MEME : ปรุงรสกันได้ตามบายเลย
[12:24:09 16/12/12] tamagotchi2012 : ไม่เอา ตูจะกินเอส
[12:24:20 16/12/12] Kiae MEME : - -
[12:24:20 16/12/12] cherrynataya : ......
[12:24:20 16/12/12] KinJi : //ใส่น้ำปลา
[12:24:25 16/12/12] KinJi : //ใส่มะนาว
[12:24:32 16/12/12] KinJi : //กิน
[12:24:40 16/12/12] * Kiae MEME ขว้างชาแม่ง6แก้วทิ้ง
[12:24:51 16/12/12] Kiae MEME : - -
[12:24:57 16/12/12] * mabira นั่งเล่น
[12:25:04 16/12/12] tamagotchi2012 : //แอบใส่แมลงสาบในแก้วชา
[12:25:12 16/12/12] * Kiae MEME นั่งซดกาแฟอยู่บนต้นไม้
[12:26:17 16/12/12] * cherrynataya นั่งหลับ
[12:26:49 16/12/12] * ZEN นั่งเฉยๆ
[12:26:49 16/12/12] Kiae MEME : กินหมดละ
[12:27:26 16/12/12] * Kiae MEME กลายร่างเป็นแมวดำแล้วนอนหลับอยู่บนโซฟาในห้อง
[12:27:26 16/12/12] tamagotchi2012 : แดกแมลงสาบไปได้ไงฟระ !!!!!!
[12:27:47 16/12/12] Kiae MEME : ZzzzZ
[12:28:32 16/12/12] * mabira นอน
[12:29:17 16/12/12] cherrynataya : = = zzz ZZZ
[12:29:50 16/12/12] tamagotchi2012 : ... //ไปเล่นresident evil ต่อ
[12:30:19 16/12/12] Kiae MEME : ...
[12:32:20 16/12/12] * Kiae MEME ตื่น
[12:32:30 16/12/12] Kiae MEME : ห๊าววว
[12:32:37 16/12/12] * Kiae MEME กลับร่างเดิม
[12:33:45 16/12/12] ZEN : .
[12:34:10 16/12/12] Kiae MEME : ...
[12:34:36 16/12/12] mabira : .
[12:34:46 16/12/12] tamagotchi2012 : ชิบหายบอสฆ่าตู//ขว้างxboxทิ้ง
[12:36:15 16/12/12] ZEN : 555
[12:36:45 16/12/12] mabira : = =
[12:39:22 16/12/12] Kiae MEME : ขอตัวไปเล่นDNนะ
[12:39:25 16/12/12] Kiae MEME : บายแจ้
[12:40:00 16/12/12] ZEN : ..
[12:40:07 16/12/12] mabira : ..
[12:41:18 16/12/12] * ZEN ถอดเสื้อผ้า
[12:41:26 16/12/12] * ZEN ลงอ่างในห้องน้ำ
[12:41:52 16/12/12] cherrynataya : .......
[12:41:52 16/12/12] mabira : ลงอ่างอีกและ
[12:42:01 16/12/12] cherrynataya : อืม
[12:42:06 16/12/12] ZEN : มันว่าง
[12:42:19 16/12/12] mabira : -*-
[12:42:36 16/12/12] * mabira เทไวน์ลงอ่าง
[12:42:37 16/12/12] mabira : =w=
[12:43:20 16/12/12] * ZEN เอาไวน์อออก
[12:43:23 16/12/12] ZEN : อ่างอาบน้ำเฟร้ย
[12:43:36 16/12/12] * ZEN ถอดเสื้อผ้ามาบิระแล้วเอาลงอ่างมาด้วย
[12:43:38 16/12/12] mabira : ไมง๊ะ
[12:43:41 16/12/12] * ZEN เปิดน้ำใส่ใหม่
[12:43:46 16/12/12] * cherrynataya เพิ่งตื่น
[12:43:48 16/12/12] mabira : !!!
[12:43:49 16/12/12] cherrynataya : หาว.......
[12:44:58 16/12/12] mabira : อ่างแคบไปไหม = =
[12:45:09 16/12/12] * ZEN ให้มาบิระทับตัวเอง
[12:45:11 16/12/12] ZEN : ไม่เป็นไร
[12:45:14 16/12/12] ZEN : แช่กันบ่อยแล้วนิ
[12:45:32 16/12/12] mabira : อือ
[12:46:33 16/12/12] mabira : ตะ..แต่ว่ามันใกล้ไปไหมเนี้ย = =
[12:46:54 16/12/12] ZEN : ไม่เป็นไร
[12:46:59 16/12/12] * ZEN น้ำเต็มอ่าง
[12:47:03 16/12/12] * cherrynataya แอบมองอยู่ข้างนอก
[12:47:37 16/12/12] * ZEN ไซร้คอมาบิระ
[12:48:00 16/12/12] mabira : อ่าาห์
[12:48:32 16/12/12] * cherrynataya แอบมองไปเรื่อย
[12:49:12 16/12/12] mabira : เอาอีกแล้วสิน๊าา = =
[12:49:14 16/12/12] * ZEN เอามาบิระนั่งตักตัวเอง
[12:50:12 16/12/12] * ZEN เอายาแปลงเพศยัดปากมาบิระกับตัวเอง
[12:50:17 16/12/12] ZEN : =w=
[12:50:42 16/12/12] mabira : ง๊ะ
[12:50:47 16/12/12] TurkMaster : -.-/
[12:50:52 16/12/12] ZEN : ...
[12:50:58 16/12/12] ZEN : มาบิระมั่งละกันนะ
[12:51:06 16/12/12] mabira : ไม่เอาเฟ้ย!!
[12:51:16 16/12/12] cherrynataya : ดีครับเติร์ก
[12:51:17 16/12/12] * mabira รีบลุงออกจากอ่าง
[12:51:27 16/12/12] mabira : ดีครับเติร์ก
[12:51:46 16/12/12] * ZEN ดึงมาบิระกลับมา
[12:51:49 16/12/12] ZEN : นะ O^O
[12:52:07 16/12/12] mabira : ม่ายย!!
[12:52:17 16/12/12] TurkMaster : ..........
[12:52:22 16/12/12] TurkMaster : ดุ๊กไม่อยู่รอรึเนี่ย
[12:52:27 16/12/12] TurkMaster : เซงเลย
[12:52:41 16/12/12] * TurkMaster หยิบระเบิดหอมออกมา
[12:52:43 16/12/12] * ZEN เอายากระตุ้นใส่ปากมาบิระ
[12:52:47 16/12/12] * TurkMaster ปาใส่ทุกคนในแชท
[12:52:57 16/12/12] * mabira อมยา
[12:53:44 16/12/12] * ZEN เอาให้มาบิระกลืนลงไป
[12:53:48 16/12/12] ZEN : *สะกดจิต
[12:53:49 16/12/12] TurkMaster : ทำอะไรกันอ่ะครับ
[12:54:00 16/12/12] mabira : .....
[12:54:25 16/12/12] * mabira มองเซน
[12:54:25 16/12/12] ZEN : ไม่มีอะรไ
[12:54:30 16/12/12] * ZEN ปล่อสะกดจิต
[12:54:37 16/12/12] * cherrynataya ยังแอบมองอยู่แถวประตู
[12:54:37 16/12/12] ZEN : ตามสบาย ^ ^
[12:55:16 16/12/12] tamagotchi2012 : ... แอบเอาวิลสันเขาห้องแชท
[12:55:19 16/12/12] * mabira ไซร้คอเซน
[12:55:27 16/12/12] tamagotchi2012 : ดีกว่า
[12:55:46 16/12/12] tamagotchi2012 : ... มันจะไซร้ไปถึงไหนเนี่ย - -*
[12:55:47 16/12/12] ZEN : อ..อื้อ..
[12:56:00 16/12/12] mabira : (5555)
[12:56:00 16/12/12] * TurkMaster โผล่ไปนั่งมองเซนกับมาบิระอยู่ข้างๆเลย(ความสามารถเก่าตอนที่โผล่ไปหาเซนตอนเซนอยู่ร.ร.หญิงที่ดุ๊กจับไปเรียน)
[12:57:09 16/12/12] * mabira ลูบน้องสาวเซน
[12:57:18 16/12/12] * ZEN อยู่ในห้องน้ำนะเฟร้ย
[12:57:24 16/12/12] ZEN : อ..อ๊า.
[12:57:27 16/12/12] tamagotchi2012 : ไปแชทsmilekrubก็เจอไซร้ ไปแชทโรงเรียนก็เจอไซร้ ไปแชทในfacebookก็เจอไซร้ ไปแชทskypeก็เจอไซร้ ไปที่ไหนไหนก็เจอไซร้
[12:58:00 16/12/12] TurkMaster : ...
[12:58:08 16/12/12] * TurkMaster นั่งดูหน้าตาเฉย
[12:58:17 16/12/12] * mabira ใช้นิ้วสอดเข้าไปในน้องสาวเซน
[12:58:21 16/12/12] TurkMaster : ผมไปได้ทุกที่ละน่าก็ความสามารถตอนอยู่ร่างนี้ใหม่ๆ
[12:58:51 16/12/12] ZEN : ...
[12:58:58 16/12/12] ZEN : งื้อ...
[12:59:20 16/12/12] cherrynataya : อืม
[12:59:39 16/12/12] * mabira สอดเข้าออกถี่ๆ
[12:59:52 16/12/12] tamagotchi2012 : กำ อะไรฟร๊ะเนี่ย- -*//แอบเอามือถือมาถ่ายคลิป
[13:00:34 16/12/12] * ZEN ยาหมดลิตรแล้วน่อ
[13:00:41 16/12/12] mabira : !!!
[13:00:52 16/12/12] * ZEN หอบ
[13:01:06 16/12/12] mabira : -*-
[13:01:07 16/12/12] * TurkMaster นั่งไกวห้างมองเซนกับมาบิระอยู่ข้างๆอ่าง
[13:01:11 16/12/12] TurkMaster : สนุกมั้ยล่ะนั่นครับ?
[13:01:22 16/12/12] mabira : สนุกเนอะ -*-
[13:01:22 16/12/12] * ZEN เอายาแก้ให้มาบิระ
[13:01:27 16/12/12] * ZEN กินยาแก้อีกขวด
[13:01:30 16/12/12] ZEN : ไม่ต้องถาม
[13:01:34 16/12/12] ZEN : เติร์กทำบ่อยนิ
[13:01:36 16/12/12] * mabira หยิบยาแก้มากิน
[13:01:39 16/12/12] ZEN : ทำกับดุ๊กน่ะ
[13:01:43 16/12/12] mabira : อือ
[13:01:44 16/12/12] TurkMaster : ???
[13:01:58 16/12/12] tamagotchi2012 : !!!
[13:02:28 16/12/12] mabira : แต่นายอะเซน
[13:02:32 16/12/12] mabira : แช่น้ำนานเกินไปละ = =
[13:02:55 16/12/12] tamagotchi2012 : //เปลี่ยนจากกล้องมือถือมาเป็นกล้องถ่ายวีดีโอHD
[13:02:58 16/12/12] * TurkMaster ยังนั่งมองอยู่+เท้าคางมองด้วย
[13:03:43 16/12/12] * ZEN ลุก
[13:03:48 16/12/12] mabira : เติร์ก เลิกทำกันตั้งนานแล้ว ไม่ต้องนั่งดูก็ได้ = =
[13:03:48 16/12/12] * ZEN ใส่เสื้อผ้า
[13:03:58 16/12/12] * mabira ใส่เสื้อผ้า
[13:04:14 16/12/12] tamagotchi2012 : //กดหยุดวิดีโอ แล้วเอาไปลงyoutube
[13:04:31 16/12/12] * TurkMaster ลุกแล้วเดินไปยืนพิงประตูห้องน้ำ
[13:05:08 16/12/12] mabira : วันนี้แช่น้ำไปสามรอบแล้วนะเนี้ย = =
[13:05:19 16/12/12] ZEN : ...
[13:05:27 16/12/12] * cherrynataya แอบมองอยู่แถวประตูห้องน้ำ
[13:06:40 16/12/12] * TurkMaster เดินออกไป
[13:06:50 16/12/12] ZEN : ..
[13:07:01 16/12/12] mabira : ..
[13:07:02 16/12/12] * ZEN โดดขึ้นเตียง
[13:07:07 16/12/12] * ZEN หลับไปเลย
[13:07:12 16/12/12] ZEN : Zzz
[13:07:14 16/12/12] mabira : =[]="
[13:07:35 16/12/12] * cherrynataya เดินไปเช็กอาวุธต่อ
[13:07:40 16/12/12] * TurkMaster กลับขึ้นไปนั่งบนต้นไม้เหมือนเมื่อตอนที่ยังไม่รู้จักกับใคร....โดดเดี่ยว....ไม่มีใครแยแส... ไม่มีใครเห็นหัวเหมือนก่อนที่พี่ระรินจะมาเจอตัว....
[13:08:03 16/12/12] mabira : นี้ก็หงอยอีกแล้ว -*-
[13:08:17 16/12/12] * mabira กระชากเติร์กลงมาจากต้นไม้
[13:08:32 16/12/12] * TurkMaster ตกต้นไม้
[13:08:33 16/12/12] * mabira ลากเติร์กเข้าห้องนอนเซน
[13:08:36 16/12/12] tamagotchi2012 : เย้ คลิปแอบถ่ายอัพได้50%แบ๊ว -3-
[13:08:51 16/12/12] TurkMaster : ....
[13:08:58 16/12/12] * cherrynataya เดินเข้าห้องนอนเซนไป
[13:09:02 16/12/12] * ZEN ละเมอยิงคอมทิ้ง
[13:09:12 16/12/12] * TurkMaster โดนลาก
[13:09:14 16/12/12] mabira : =[]="
[13:09:19 16/12/12] TurkMaster : ทั้งดุ๊กไม่อยู่รอทั้งโดนเมิน.....
[13:09:26 16/12/12] mabira : = =
[13:09:29 16/12/12] mabira : คิดมากนะ
[13:09:34 16/12/12] mabira : มันน่าคอร์แกล้งซะดีไหม
[13:09:36 16/12/12] * cherrynataya นั่งอยู่ข้างเตียงที่เซนหลับอยู่
[13:09:49 16/12/12] mabira : ไม่ออนสไกอีก = =
[13:09:55 16/12/12] TeyZaa : .
[13:09:57 16/12/12] tamagotchi2012 : อ๊ากกกกกก กำ//หยิบโน๊ตบุ๊กมาอัพคลิปต่อ
[13:10:00 16/12/12] cherrynataya : .......
[13:10:12 16/12/12] TurkMaster : ไอฮาทปิดสไก่ไปแล้ว
[13:10:17 16/12/12] * ZEN ยิงโน้ตบุ๊คทิ้ง
[13:10:21 16/12/12] mabira : อือๆ
[13:10:24 16/12/12] TurkMaster : เฮ้อ.....
[13:10:25 16/12/12] mabira : ง๊ะ!!
[13:10:26 16/12/12] cherrynataya : เติร์กเป็นไรอีกแล้วละเนี่ย
[13:10:31 16/12/12] mabira : หงอยอีกแล้ว = =
[13:10:36 16/12/12] TurkMaster : ยังไงซะผมมันก็ไม่มีใครสนใจวันยันค่ำแหล่ะ...
[13:10:39 16/12/12] mabira : มีลูกครึ่งแล้วนิครับ
[13:10:51 16/12/12] mabira : =w=
[13:10:55 16/12/12] mabira : หมาป่ากับเม่นนะ
[13:10:58 16/12/12] TurkMaster : ไม่ได้มี....
[13:11:05 16/12/12] mabira : อย่ามา!!
[13:11:26 16/12/12] TeyZaa : Skype มาบิระชื่อไรนะ
[13:11:44 16/12/12] mabira : trucido4071
[13:11:44 16/12/12] tamagotchi2012 : ทุกคนไม่ต้องเหงา เดี๋ยวโทรเรียกวิลสันกับอาเบะ แปป
[13:11:49 16/12/12] cherrynataya : เติร์กก็อย่าเพิ่งหงอยสิ
[13:11:50 16/12/12] mabira : ไม่ต้องโทรมา
[13:12:00 16/12/12] mabira : คอร์ได้นะ
[13:12:02 16/12/12] TurkMaster : ....
[13:12:07 16/12/12] cherrynataya : .....
[13:12:07 16/12/12] mabira : แต่ระวังได้ยินเสียงแปลกๆ =w=
[13:12:25 16/12/12] * mabira เทไวน์ใส่หน้าเซน
[13:12:33 16/12/12] * ZEN เอาปากรับ
[13:12:46 16/12/12] * TurkMaster นั่งกอดเข่าเงียบๆในห้องเซนที่มาบิระลากตนเข้ามา
[13:13:19 16/12/12] * mabira ดึงหางเติร์ก
[13:13:20 16/12/12] * cherrynataya นั่งข้างๆเติร์ก
[13:13:24 16/12/12] mabira : อย่าหงอยดี๊!!
[13:13:34 16/12/12] mabira : จับยูริซะดีมะ -*-
[13:14:03 16/12/12] cherrynataya : ไ่ม่รู้สิ
[13:14:10 16/12/12] TeyZaa : มาบิระ
[13:14:20 16/12/12] TurkMaster : ......
[13:14:22 16/12/12] TeyZaa : ไมมันไม่มีปุ่มเเอปอ่า
[13:14:27 16/12/12] * TurkMaster เจ็บหาง
[13:14:29 16/12/12] ZEN : ...
[13:14:31 16/12/12] mabira : แอปไร = =
[13:14:39 16/12/12] ZEN : ซ้ายล่าง
[13:14:51 16/12/12] TeyZaa : เเอปเป็นเพื่อน
[13:14:59 16/12/12] TeyZaa : ซ้ายล่างอะรู้
[13:15:02 16/12/12] cherrynataya : ........
[13:15:05 16/12/12] mabira : ซ้ายล่าง
[13:15:12 16/12/12] mabira : เติร์ก อย่าหงอยสิ
[13:15:18 16/12/12] TeyZaa : บอกว่ารู้เเล้ววว !!
[13:15:21 16/12/12] TeyZaa : -*-
[13:15:42 16/12/12] * cherrynataya วิ่งเข้าแชทมา
[13:15:47 16/12/12] mabira : แล้วยังไง
[13:15:49 16/12/12] cherrynataya : มาละ
[13:16:42 16/12/12] mabira : คอร์มาไมวะ
[13:16:47 16/12/12] * TurkMaster นั่งกอดเข่าเงียบๆ+มีบอลลูน"ไม่มีใครแยแส" "ลุงเม่นไม่อยู่รอ" "ไม่มีใครสนใจ"ลอยออกมาเต็ม
[13:16:59 16/12/12] mabira : เติร์ก!!
[13:17:01 16/12/12] TeyZaa : -*-
[13:17:06 16/12/12] tamagotchi2012 : - -*
[13:17:06 16/12/12] mabira : ยัยแตงโม!! -*-
[13:17:16 16/12/12] TurkMaster : .....
[13:17:22 16/12/12] mabira : เต้ยจะคอร์มาทำม๊าย!!
[13:17:32 16/12/12] * TurkMaster ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อคำพูด....
[13:17:37 16/12/12] cherrynataya : ....
[13:18:13 16/12/12] mabira : ยัยแตงโมขี้งอลหื่นโรคจิต!!
[13:18:44 16/12/12] ZEN : ...
[13:18:53 16/12/12] ZEN : ช่างแม่งละครับผม..
[13:18:57 16/12/12] cherrynataya : เฮ้อ...พอตาลุงเม่นเจ้าหื่นลามกไม่อยู่ทีไร
[13:19:02 16/12/12] TurkMaster : ...............
[13:19:11 16/12/12] cherrynataya : เติร์กก็เป็นแบบนี้ทุกทีสิน่า
[13:19:37 16/12/12] TurkMaster : ก็นอกจากดุ๊กแล้วแทบไม่มีใครเล่นดกับผมเลย
[13:19:38 16/12/12] mabira : อือ
[13:19:54 16/12/12] mabira : - -
[13:19:59 16/12/12] TurkMaster : จะปาไอติมก็กลัวคนไม่เล่น
[13:20:10 16/12/12] mabira : จับยูริซะดีไหมฟะเนี้ย -*-
[13:20:35 16/12/12] tamagotchi2012 : อะ แก้เครียด เดี๋ยวจะเล่ามุขของโน๊ต อุดมให้ฟังแล้วกัน
[13:21:19 16/12/12] tamagotchi2012 : จริงหรือไม่ .เวลาที่เราวิ่งมารับโทรศัพท์จากที่ไกลๆ เมื่อถึงโทรศัพท์ เสียงมันมักจะหยุด เราจะช้าไป 1 จังหวะเสมอ
[13:21:20 16/12/12] cherrynataya : ก็มั่วแต่กังวลแล้วก็เงียบแบบนี้ใครจะไปรู้เล่า
[13:21:23 16/12/12] * mabira ลากเติร์กลงอ่างน้ำ
[13:21:24 16/12/12] mabira : =w=
[13:21:45 16/12/12] cherrynataya : tamagotchi2012 ฉันว่าไม่จริง
[13:22:13 16/12/12] TeyZaa : จริง
[13:22:14 16/12/12] tamagotchi2012 : ตูก็ไม่รู้ ตูอ่านมา
[13:22:21 16/12/12] TeyZaa : -*-
[13:22:26 16/12/12] tamagotchi2012 : 2.ถ้าเรียกเก็บเงินแล้วไม่มีใครมาเก็บเสียที ให้ลุกขึ้นทำท่าจะกลับทั้งโต๊ะ จะมีพนักงานพุ่งมาทันที
[13:22:27 16/12/12] cherrynataya : กำไปนะ
[13:22:33 16/12/12] mabira : - -
[13:22:36 16/12/12] mabira : อย่าเล่นมุขเลย
[13:22:43 16/12/12] * mabira ขัดหลังให้เติร์ก
[13:22:57 16/12/12] * TurkMaster นั่งเฉยๆ
[13:22:58 16/12/12] cherrynataya : จริงนะข้อนี้น่ะ
[13:23:05 16/12/12] tamagotchi2012 : ไอ้พวกนี้เป็นข้อคิด ของ โน๊ตอุดม
[13:23:27 16/12/12] * TurkMaster สะบัดหางไปมา
[13:23:35 16/12/12] tamagotchi2012 : ถ้าจะด่า ไปด่ามันนู้น อยู่แถงบางกะปิ
[13:23:48 16/12/12] cherrynataya : อืม
[13:23:58 16/12/12] * cherrynataya นั่งเช็กอาวุธต่อ
[13:24:01 16/12/12] * mabira เทน้ำใส่หัวเติร์ก
[13:24:15 16/12/12] * mabira ลากเซนเข้ามาอาบน้ำด้วย
[13:24:33 16/12/12] * TurkMaster หัวเปียก
[13:24:52 16/12/12] tamagotchi2012 : 3.ระวังคนขายโรตี ที่เพิ่งเดินออกมาจากป่าละเมาะ, พุ่มไม้, ซอกตึก อย่าตัดสินใจซื้อจนกว่าเขาจะล้างมือ
[13:25:10 16/12/12] * mabira งับหูเติร์ก
[13:25:37 16/12/12] 15942347 : TurkMaster จอมเก็บกด
[13:25:45 16/12/12] ZEN : โรตีไส้เค็ม
[13:25:51 16/12/12] TurkMaster : .....
[13:26:08 16/12/12] * TurkMaster สะบัดหูทั้งที่โดนงับอยู่
[13:26:20 16/12/12] mabira : ง๊ะ
[13:26:24 16/12/12] TurkMaster : อ่างน้ำบ้านเซนเล็กจังครับ...
[13:26:38 16/12/12] cherrynataya : อืม
[13:26:40 16/12/12] mabira : แคบด้วย -*-
[13:26:46 16/12/12] * TurkMaster พูดไปงั้นบ้านตัวเอง(สติก)อาบฝักบัว[น้ำเย็น]
[13:26:58 16/12/12] cherrynataya : ลงที่3 คนยังต้องเบียดกันเลยขอบอก
[13:27:05 16/12/12] TeyZaa : ที่คนขายโรตีเข้าไปในซอกตึกรู้ไหมเขาเข้าไปทำไร ?
[13:27:22 16/12/12] tamagotchi2012 : ไม่
[13:27:37 16/12/12] * mabira จับหน้าอกเติร์ก
[13:27:37 16/12/12] mabira : =w=
[13:27:54 16/12/12] ZEN : ชักว่าว?
[13:27:54 16/12/12] cherrynataya : ไม่รู้สิ
[13:28:02 16/12/12] TurkMaster : !?
[13:28:10 16/12/12] TurkMaster : ทำอะไรเนี่ยครับมาบิว!?
[13:28:39 16/12/12] mabira : =w=
[13:28:45 16/12/12] * mabira บีบหน้าอกเติร์กเล่น
[13:28:48 16/12/12] mabira : แตงโมจริงๆด้วย
[13:28:55 16/12/12] * TurkMaster จับมือมาบิวออก
[13:28:59 16/12/12] TurkMaster : อย่าเซ่
[13:29:33 16/12/12] mabira : ไมอ๊า
[13:29:37 16/12/12] mabira : ก็เหงาไม่ใช่เหรอ
[13:29:49 16/12/12] * TeyZaa โดดถีบ mabira
[13:29:51 16/12/12] TeyZaa : =w=
[13:29:58 16/12/12] * mabira หลบ
[13:30:06 16/12/12] mabira : อะไรเล่า
[13:30:19 16/12/12] * cherrynataya เดินไปถอดเสื้อผ้าออกแล้วแช่น้ำอยู่ในอ่างที่บ้านตัวเอง
[13:30:20 16/12/12] mabira : ถ้าไม่เอาโน๊ตบุ๊คมาผมไม่เลิกบล็อก
[13:30:35 16/12/12] TeyZaa : งืมๆ
[13:30:41 16/12/12] cherrynataya : สบายกายและใจจริงเฟ้ย
[13:30:44 16/12/12] tamagotchi2012 : 4.จริงหรือไม่ ขนมและน้ำในโรงหนัง จะแพงกว่าข้างนอก
[13:30:45 16/12/12] TeyZaa : ยังไงก็ไม่เอามาหรอก
[13:30:45 16/12/12] * mabira เลียคอเติร์ก
[13:30:51 16/12/12] TurkMaster : !?
[13:30:53 16/12/12] mabira : อือ
[13:30:55 16/12/12] * TurkMaster สะดุ้งโหยง
[13:31:13 16/12/12] TeyZaa : ลืมเฉลยคำถามที่ถามไปข้างบน
[13:31:30 16/12/12] cherrynataya : บางครั้งน่ะนะ
[13:31:32 16/12/12] TeyZaa : คนขายโรตีเข้าไปปัสสาวะในซอกตึก
[13:31:45 16/12/12] mabira : -w-
[13:32:05 16/12/12] * mabira ลูบน้องสาวเติร์ก
[13:32:12 16/12/12] * cherrynataya เอากล้องสองไปองที่ห้องน้ำบ้านเซนทั้งที่ตัวเองแช่น้ำอยู่บ้านตัวเอง
[13:32:19 16/12/12] cherrynataya : *มอง
[13:32:20 16/12/12] tamagotchi2012 : - - จะไซร้กันอีกแล้วใช่ไหม จะได้ถ่ายคลิปอีก
[13:32:51 16/12/12] TurkMaster : !
[13:33:07 16/12/12] * TurkMaster รีบลุกออกจากอ่าง
[13:33:23 16/12/12] mabira : =w=
[13:33:33 16/12/12] mabira : ก็เห็นเติร์กหงอย ก็เลยเล่นด้วย
[13:34:05 16/12/12] * cherrynataya หยิบสไนเล็งจากบ้านของตัวเองไปบ้านเซนเล็งหัว mabira ไว้
[13:34:33 16/12/12] TurkMaster : เล่นแบบนี้ไม่เอาเฟ้ย!
[13:34:44 16/12/12] cherrynataya : อาบน้ำไปทำงานไปก็ดีเหมื่อนกันน่ะเนี่ย
[13:34:52 16/12/12] mabira : -w-
[13:34:52 16/12/12] * TurkMaster สวมเสื้อผ้า+เผ่นออกข้างนอก
[13:34:59 16/12/12] * cherrynataya ยิงหัวมาบิระ
[13:35:10 16/12/12] mabira : โอ๊ะ เงิน
[13:35:19 16/12/12] * mabira ก้มเก็บเหรียญ
[13:35:35 16/12/12] tamagotchi2012 : นั้นไง หลบได้
[13:35:52 16/12/12] * cherrynataya กระสุนพลาดไป
[13:35:54 16/12/12] * mabira กระโดดขึ้นเตียงเซน
[13:36:11 16/12/12] * cherrynataya นอนแช่น้ำอยู่บ้านตัวเองต่อ
[13:36:47 16/12/12] * TurkMaster หลบอยู่ที่ใดซักแห่งในห้องเซนไม่ให้มาบิระรู้
[13:36:57 16/12/12] cherrynataya : ช่างมันแช่น้ำต่อดีกว่า
[13:37:23 16/12/12] tamagotchi2012 : .เวลาดูหนังโรง ควรจำว่ากระปุกน้ำอยู่ด้านไหน (ข้อที่เท่าไรแล้วว่ะ ชั่งแม่ง)
[13:37:45 16/12/12] * mabira ลื้อห้องเซน
[13:38:10 16/12/12] mabira : โอ้ เจอหนังสือโป๊อีกแล้ว = =
[13:38:17 16/12/12] * mabira เผาทิ้ง
[13:38:41 16/12/12] * cherrynataya ลุกจากอ่างไปแต่งตัวแล้วแบกเป้ออกจากบ้านไป
[13:38:56 16/12/12] * TurkMaster ยังหลบอยู่
[13:39:04 16/12/12] cherrynataya : เออ.....
[13:39:21 16/12/12] cherrynataya : มาบิระ ขอสไกร์นายหน่อยดิ
[13:39:33 16/12/12] mabira : trucido4071
[13:39:41 16/12/12] mabira : ขอจุงเบย
[13:39:50 16/12/12] tamagotchi2012 : ทำไมไม่บอกให้ไปดูด้านบน
[13:39:51 16/12/12] mabira : เติร์กอยู่ไหนหว่า
[13:39:57 16/12/12] cherrynataya : จ้า
[13:40:03 16/12/12] mabira : ออกมาเล่นกันเถะอ =w=
[13:40:45 16/12/12] cherrynataya : add เสร็จแล้วละ
[13:40:49 16/12/12] TurkMaster : (ไม่เอา-*-)
[13:41:13 16/12/12] * TurkMaster อยู่กับที่ไม่ว่าจะมีส่วนสัตว์ป่าส่วนไหนโผล่ออกจากที่หลบก็ตาม
[13:41:14 16/12/12] mabira : รับแล้ว
[13:41:35 16/12/12] ZEN : ...
[13:41:37 16/12/12] mabira : มาเล่นกันเถอะ
[13:41:49 16/12/12] mabira : เซนช่วยหาเติร์กหน่อย
[13:42:08 16/12/12] * ZEN หลับ..
[13:42:20 16/12/12] mabira : ง๊ะ
[13:42:38 16/12/12] mabira : เติร์กอยู่ไหนง๊าา!! T[]T"
[13:42:52 16/12/12] * TurkMaster หลบแบบไม่รู้ไม่ชี้....
[13:42:55 16/12/12] * cherrynataya โดดเข้าห้องนอนเซนทางหน้าต่าง
[13:43:44 16/12/12] TeyZaa : .
[13:43:47 16/12/12] * mabira เปิดตู้เสื้อผ้าเซนดู
[13:44:25 16/12/12] ZEN : ....
[13:44:27 16/12/12] ZEN : ZZ
[13:44:28 16/12/12] ZEN : Zzz
[13:44:33 16/12/12] * cherrynataya เดินดูรอบๆห้องเซน
[13:44:45 16/12/12] mabira : หายากแท้ T^T
[13:44:51 16/12/12] cherrynataya : ไมห้องมันรกจัง
[13:45:02 16/12/12] * mabira วางกระดูกไก่
[13:45:08 16/12/12] mabira : =w=
[13:45:14 16/12/12] TeyZaa : ดี ROCKIE
[13:45:33 16/12/12] cherrynataya : ดีนะมาเวลรัส
[13:45:42 16/12/12] ZEN : เชอรี่~~
[13:45:46 16/12/12] ZEN : สไกป์อะไร~~
[13:45:49 16/12/12] mabira : ดีครับมาเวลรัส
[13:45:51 16/12/12] cherrynataya : หืม
[13:46:08 16/12/12] * mabira โดดทับเซน
[13:46:10 16/12/12] cherrynataya : cherryalfascar น่ะ
[13:46:16 16/12/12] TurkMaster : ดีครับร็อคกี้
[13:46:22 16/12/12] * ZEN อะเหื้อ
[13:46:22 16/12/12] ROCKIE : ?
[13:46:24 16/12/12] ZEN : ;w;
[13:46:24 16/12/12] ROCKIE : -.-
[13:46:32 16/12/12] * TurkMaster แอบมองกระดูกไก่
[13:46:45 16/12/12] * TurkMaster ไม่สนเพราะตนไม่ใช่หมาที่ชอบกินกระดูกไก่
[13:46:50 16/12/12] mabira : ง๊ะ
[13:47:14 16/12/12] * mabira วางไอติมมะนาว
[13:47:15 16/12/12] mabira : =w=
[13:47:54 16/12/12] * TurkMaster โผล่หัวออกมามองทันที
[13:48:00 16/12/12] ZEN : แอดไปละ
[13:48:36 16/12/12] cherrynataya : อืม ได้รับแล้ว
[13:48:43 16/12/12] * mabira งับหัวเติร์ก
[13:48:46 16/12/12] mabira : =w=
[13:49:08 16/12/12] * TurkMaster มุดหัวกลับก่อนมาบิระจะมางับหัว
[13:49:12 16/12/12] * cherrynataya นั่งเช็กอาวุธต่อ
[13:49:52 16/12/12] * mabira ดึงเติร์กออกมาจากที่ซ่อน
[13:50:39 16/12/12] TurkMaster : ง่ะ
[13:50:57 16/12/12] ROCKIE : ...
[13:51:03 16/12/12] mabira : =w=
[13:51:15 16/12/12] * cherrynataya ซ้อมยิงปืนต่อ
[13:52:25 16/12/12] ZEN : ..
[13:52:48 16/12/12] * TurkMaster วิ่งออกห้องเซน
[13:53:04 16/12/12] ZEN : ...
[13:53:29 16/12/12] ROCKIE : .
[13:53:34 16/12/12] cherrynataya : สไกร์หลุดเฉยเลย
[13:53:55 16/12/12] ROCKIE : ว่าแล้ว
[13:53:57 16/12/12] ZEN : 555555
จงเอาไปอ่านแก้เครียด (เนื้อหา18+)
avatar
tamagotchi2012
Sticker (Lv3)
Sticker (Lv3)

เพศ : Male ระดับการโพส : 93
ระดับคะแนน : 0
วันที่สมัคร : 16/05/2011
งานอดิเรก : ไปเตะกับพวกอินดี้หลังวัด
ที่อยู่ : โลงศพมั่งถามได้

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: การแชทเมื่อตอนเที่ยง

ตั้งหัวข้อ by อาต์ร on Sun Dec 16, 2012 11:08 am

.........ยาวเป็นกิโล
avatar
อาต์ร
Sticker (Lv3)
Sticker (Lv3)

เพศ : Male ระดับการโพส : 53
ระดับคะแนน : 6
วันที่สมัคร : 16/08/2011
อายุ : 19
งานอดิเรก : ทำ collap ฝึงฝีมืน บลาๆๆ
ที่อยู่ : หน้าคอม

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: การแชทเมื่อตอนเที่ยง

ตั้งหัวข้อ by Kiae MEME on Sun Dec 16, 2012 12:44 pm

กิจกรรมมัน....เยอะ*-*
avatar
Kiae MEME
NewFace (Lv2)
NewFace (Lv2)

เพศ : Female ระดับการโพส : 30
ระดับคะแนน : 0
วันที่สมัคร : 27/11/2012
อายุ : 20
งานอดิเรก : หยิบอะไรสักอย่างมาฟาดหน้าตัวเอง ถุย!!
ที่อยู่ : อยู่บ้าน!!!!!!

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ